Category: Program

2018 暑期活動報名方法

  2018年度暑期活動將於 6/5 09:00 公開接受報名。有興趣的家長可透過以下兩個方法報名參加活動。 1. 網上報名 填妥以下網上報名表,並依付款通知指示完成手續即可 網上報名表:https://goo.gl/forms/HJ4UIPlwfVlvGJDQ2

【Summer Camp】 2018

7至15歲的小朋友,快來參加我們的三日兩夜 Summer Camp。家長只需要放心,小朋友交給我們照顧便可以。透過露營、獨木舟、攀岩、團隊遊戲⋯⋯讓小朋友了解自己的獨特能力,學習獨立及訓練團隊合作,讓他們成長。活動完成更可獲得證書一張,快來參加吧!!!

【孩子成長】斷捨離,放手,讓孩子自立吧

舒適區,英文是”Comfort zone”,是指一個人處於安樂窩的狀態中而缺乏危機感。離開舒適圈,在一個陌生的環境,接觸新的人,學習新的技能,經歷挑戰與挫折,可以讓我們獲得全新的經驗,有助自立成長。

【開箱文】Quechua Camping/ hiking kitchen unit

香港迪卡儂仲未開幕的時候,喺網店見到呢張露營廚房組合桌,已經想擺佢入購物車,但一直擔心會唔會太大張,一直都無行動。直至見到實物,應該一早帶埋佢去露營!

Quechua Ice Fresh Compact 26L 開箱文

夏日熱辣辣,進行戶外活動時緊係要定時補充水份;但係存放係室外嘅飲料同食物都好容易變質,想飲杯冰涼飲品都變咗個奢侈嘅願望。如果有咗呢個保冷冰箱,就無有怕啦!