Eco-cycling Fun Day 兩個碌,綠遊遊單車生態遊 | 8-11歲

活動會由有導師帶領,小朋友會與導師一齊用雙腿的努力,沿經南生圍、經過錦田壁畫村、紅磚屋。透過單車活動,導師會與小朋友沿途分享生態知識,同時間小朋友亦可以認識途經地點的歷史。

活動適合8至11歲的小朋友,而且懂得在無輔助轆幫助的情況下踏單車。因安全限制及考慮,此活動只限6位小朋友參加,而活動將由1名單車導師及2名隨團哥哥姐姐共3名導師帶領!

活動導師分享

Acme Pro有哥哥姐姐好鍾意踩住單車去旅行。疫情前就踩住單車,穿州過省探索世界唔同嘅地方🗺︰台灣、哈薩克、俄羅斯、新加坡、馬來西亞、泰國、內地……呢個暑假仍然無得去旅行🥺

我哋就希望可以帶呢個單車旅行概念俾小朋友😬哥哥姐姐會帶埋佢哋部環遊世界單車🚲同小朋友分享究竟踩十幾日單車要帶D咩🧳?使唔使日日洗衫架?😧掛住爸爸媽媽咁點算😎😎😎

除咗學習團隊精神🔥沿途參觀景點、進行生態學習外,亦會體驗為單車整備,讓單車保持最佳狀態💯,以應對路上有機會遇到的突發情況💪